حوزه فعالیت های موسسه کاوش پرند

آزمون

تنها نمایندگی شهر جدید پرند

کتاب

کتاب های کمک درسی قلم چی و دیگر انتشارات با مشاوره مشاوران کنکور و مدیران و دبیران برجسته

مشاوره

مشاوره کنکور و تقویتی با کمک رتبه های برتر کنور- رتبه 17 ریاضی کشور - رتبه 54 انسانی

کلاس

قوی ترین کلاس های تقویتی - کنکور و تیز هوشان.- با بیشترین قبولی در آزمون های نمونه دولتی و تیز هوشان