آموزشگاه منتخب دانش‌آموزان " کاوش "

مجموعه‌ی آموزشگاهی ما برای رشد و پرورش دانش‌آموزان و همچنین رقابت برابر دانش آموزان با دانش آموزان برخوردار ، پیوسته سعی بر این داشته است که از بهترین روش‌های آموزشی ممکن  و دبیران برتر کشور بهره بگیرد تا علاوه‌بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تبلور شخصیت جامعه‌ساز و افتخارآفرین آن‌ها را هم نشانه رود.

ما در تمام مدت فعالیت‌مان، سعی‌مان بر این بوده که برای شما بهترین باشیم و برای مستدام بودن در این هدف، صمیمانه بر رهنمودهای شما گوش جان سپرده‌ایم و تا حصول رضایت، بر این امر مانا خواهیم بود.

پیشرو بودن بر محورِ پوششِ شایانِ امکاناتِ آموزشی و علمی، نقطه‌ی تمییزدهنده‌ی ماست. چشم‌انداز ما تا نیل به همتایی با سطوح برتر جهان...

ادامه ...
آموزشگاه منتخب دانش‌آموزان

اخبار

مقالات

  شناخت نشانه­‌های عدم تمرکز در دانش‌آموزان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا عدم تمرکز در دانش‌آموزان، موضوعی است که اکثرا...

بیشتر